The House in SHA’AREI CHESED

בנין מגורים יוקרתי ברחוב אוסישקין בירושלים, היקף הפרויקט כ-900 מ״ר. ביצוע עבודה עבור חברת א.י נופי ירושלים בע״מ.

פרויקטים נבחרים: