מלון שבע הקשתות – ירושלים

שיפוץ בית מלון שבע הקשתות בהר הזיתים בירושלים, 200 חדרים ב 5 קומות, מטבחים, ולובאים. שיפוץ שני אגפי המלון.

 

שטח בנוי: כ-15,000 מ״ר

זמן ביצוע: 18 חודשים

חברת פיקוח: קובי ייטב

שם היזם: חברת שבע הקשתות בע״מ

הפרויקט מאוכלס

פרויקטים נבחרים: