המתנ״ס

פרויקט המתנ”ס, הגבעה הצרפתית , ירושלים . פרויקט בוצע בשנת 2003 עבור חברת לוסטגמן היקף 13,000 מ״ר.

פרויקטים נבחרים: