בן מימון 27

פרויקט יוקרה של מגורים בהיקף כ- 4500 מ”ר.

פרויקטים נבחרים: