בית הנציב בירושלים

בארנונה ירושלים, שני בניינים של 7 קומות עם 66 דירות.

שטח בנוי: כ-9,000 מ״ר

זמן ביצוע: 24 חודשים

חברת פיקוח: מהנדס מנחם

שם היזם: שלג בניה

צפי איכלוס: 01.09.2020

פרויקטים נבחרים: