רמות הירוקה

שכונת רמות , ירושלים
פרויקט מגורים של 153 יחידות דיור
יזמות של עמותת רמות הירוקה