פרויקט מגדל J TOWER

מגדל J TOWER מתחם כי”ח רחוב יפו ירושלים פרויקט של 148 יחידות דיור + 48 חדרי מלון