מגדלי ציון

מגדלי ציון רחוב דרך חברון 178 ירושלים , פרויקט מגורים בנוי משני מגדלים של 24 קומות לכל מגדל מעל חמשה קומות מרתף .