גן העיר

פרויקט בירושלים רח’ המתמיד , מגדל מגורים יוקרה 30 קומות מעל 5 קומות מרתפים , החברה מבצעת שלב ראשון של הפרויקט