Monthly Archives: December 2014

חברת אחים משהור לבניה בע”מ

חברת אחים משהור לבניה בע”מ מתמחה בייזום וביצוע פרוייקטים בתחום הנדל”ן. החברה מתמחית בבניית כל סוגי הפרויקטים, לרבות בניית מוסדות ציבור, בנייני מגורים ובנייני משרדים לתעשיה. לחברה סיווג קבלני בלתי מוגבל ג.5 .100 אצל רשם הקבלנים והיא בעלת תקן איכות. לאורך שנות קיומה היטיבה החברה ליצור לעצמה מוניטין של איכות...

ברוכים הבאים

חברת אחים משהור לבניה בע”מ מתמחה בייזום וביצוע פרוייקטים בתחום הנדל”ן.   האחים משהור חברה לבניין בע”מ, מתמחה בשימור בניינים קיימים, טיפוח בניה חדשה ומתועשת, וכמובן מבנים פרטיים. חברתינו תשמח להעניק לכם את מלוא השירות בתחום הבניין, בתחום שימור בתים ובניינים קיימים, ובנייה חדשה, נסיוננו רב השנים מקנהלנו יתרון על...

מוסדות ציבור

בייזום וביצוע פרוייקטים בתחום הנדל”ן. החברה מתמחית בבניית כל סוגי הפרויקטים, לרבות בניית מוסדות ציבור, בנייני מגורים ובנייני...

פרויקט עץ חיים

פרויקט בשלב ביצוע ברחוב יפו ירושלים, מדובר בבנית מלון של 400 חדרים מעל שני קומות חניון וקומת מסחר ומשרדים...